PRIJAVA PROJEKT MENADŽMENT U IT-u

Projektom “Projekt menadžment u IT-u” je planirano izvođenje edukativnih radionica za mlade sa područja Grada Tuzla, uzrasta od 18 do 30 godina, u cilju upoznavanja sa osnovnim konceptima upravljanja projektima.

Projekat se sastoji od dva dijela:

  • teoretskog dijela koji će se održavati online i
  • praktičnog dijela koji će se odvijati uživo sa polaznicima/ama projekta.

U oba dijela projekta studenti/ce će učiti o metodologijama upravljanja projektima od strane trenerice Jasmine Hodžić Brković, mag. ing. Elektrotehnike.

Teoretski dio će se sastojati iz dvije online radionice na datume 28.09. i 05.10. putem Google Meet platforme, gdje će učesnici/e imati priliku da se kroz interaktivna online predavanja upoznaju sa osnovnim konceptima projekt menadžmenta.

Praktični dio će se sastojati iz dvije radionice koji će se održati na datume 08. i 09.10. uživo u Tuzli. Ubacivanjem praktičnog dijela želimo omogućiti studentima/cama da usvojena teorijska znanja utvrde i primjene na konkretnim primjerima.

Prijave su zatvorene