Mi smo

GirlTHing

Naša misija

# #

Povećati broj djevojaka u IKT sektoru

Realizacijom projekata i kampanja želimo poboljšati kvalitetu života žena te je dodatnoojačati i afirmisati.

# #

Ženski startup

Želimo ohrabriti i inspirisati djevojke da pokreću vlastite biznise i vjeruju u svoje ideje.
# #

Dijeliti znanje

Pružamo priliku za učenje i praktičnu primjernu naučenog ali i priliku da učenik naučeno podijeli sa drugima.# #

Biti u toku

Organizacijom edukativnih aktivnosti, prilagođenih potrebama članova Udruženja i njegovih korisnika pratimo razvoj i dostignuća u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija i srodnih nauka.

Kontakt