PRIJAVA:"Osnaživanje STEM studentica - treninzi za zaštitu mentalnog zdravlja"

Nakon prve dvije radionice, otvaramo prijave za dva treninga. Prisustvo istim je obavezno, a u slučaju da neopravdano izostaneš sa nekog treninga, nažalost biti ćemo prisiljeni da nekome drugom ustupimo tvoje mjesto na narednim treninzima u sklopu projekta (ukoliko si se prijavila na više njih).


Prvi trening - Samopoštovanje, samopouzdanje i slika o sebi (popunjeno)

Datum: 03.06.2023. godine.

Vrijeme: 10:00 - 12:00

Samopouzdanje se gradi na vašem mišljenju o sebi, da li ste sposobni i voljeni. Unutrašnji dijalog sa sobom određuje i naše ponašanje i stav prema sebi i svojim sposobnostima.

Samopoštovanje je naša lična procjena sebe koje ne mora imati veze s objektivnim kriterijumima. Bitan element samopoštovanja je da pored naših vlastitih procjena, ono proističe iz onoga šta drugi govore i kako se odnose prema nama.Drugi trening - "Predrasude, stereotipi i diskriminacija"

Datum: 06.03.2023. godine.

Vrijeme: 12:30 - 14:30

Glavna pitanja koja će biti obrađena na ovom treningu su odakle potiču predrasude, kako se ophoditi sa sopstvenim i tuđim predrasudama i kakva veza postoji između predrasuda, mišljenja i diskriminacije.