PROJEKTI I
PARTNERSTVA

image

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona

Priprema mladih žena i djevojaka za tržište rada

Projekat ima za cilj osposobiti studentice te mlade nezaposlene žene za izlazak na tržište rada. Kroz raličite radionice 20 učesnica će imati priliku da analiziraju svoje sposobnosti i vještine, pripreme ili ažuriraju biografiju i nauče kako je prilagođavati za različite poslove te na koji način se predstaviti u digitalnom poslovnom svijetu tj. na socijalnoj mreži LinkedIn, koji obično predstavlja početnu tačku od koje kreću regruteri.

VIŠE O PROJEKTU
image

Grad Tuzla & Institut za razvoj mladih KULT

Projekt menadžment U IT-u

Projektom “Projekt menadžment u IT-u” je planirano izvođenje edukativnih radionica za studente i studentice u cilju početnog upoznavanja sa osnovnim konceptima upravljanja projektima.

VIŠE O PROJEKTU
image

EU & BY LEAP & Fondacija tuzlanske zajednice

Youth Social Change Makers as Entrepreneurs

Doprinijeti stvaranju stimulativnog okruženja za potporu novoj generaciji inovativnih i educiranih mladih društvenih poduzetnika/ca koji aktivno sudjeluju u društvenom i ekonomskom životu na Tuzlanskom kantonu.

VIŠE O PROJEKTU
image

Bingo City Centar & Bit Centar & Madi

Girls in ICT day 2022

Ovogodišnja manifestacija bit će održana u TC Bingo City Centar u Tuzli namjenjena djevojčicama uzrasta od 7 do 13 godina koje će imati priliku upoznati robota Charlia i ostatak njegove Lego robotić ekipe, porazgovarati, naučiti i zabaviti se u svijetu koji je mnogo više od nekoliko kablova i ekrana.

VIŠE O PROJEKTU
image

Ministarstvo za kulturu sport i mlade TK

Kreativke u IT-u

Projekat je namjenjen mladim ženama - studenticama u dobi između 18-26 godina, koje će se upoznati sa UI/UX dizajnom. Želimo im probuditi maštu i kreativnost te približiti IT sektor i dizajn kako bi otkrile na koji način funkcioniše grafičko uređivanja Web stranica i mobilnih aplikacija te ih zainteresovati da dalje istražuju i uče u beskrajnoj riznici informacija i novih tehnologija IT sektora.

VIŠE O PROJEKTU
image

Fondacija tuzlanske zajednice

Jaka JA

Projekat "Jaka Ja" je namjenjen mladim djevojkam tehničkih fakulteta, s ciljem razvoja njihovog mentalnog zdravlja, budući da mentalno zdravlje studenata postaje sve veća briga u današnjem društvu. Mentalne bolesti imaju ozbiljne posljedice na akademski uspjeh, produktivnost i društvene odnose, te realizacijom ovog projekta, GirlTHing adresira ovaj problem u našoj zajednici.

VIŠE O PROJEKTU
image

Grad Tuzla & Bit Centar

JA tehno gospođica

Projekat “JA tehno gospođica” je namijenjen mladim djevojkama od 18 do 30 godina u cilju razvoja i unaprijeđenja digitalne pismenosti. Tu se ubraja sposobnost korištenja informacionih i komunikacijskih tehnologija za pronalaženje, procjenu, stvaranje i komuniciranje informacija, zahtijevajući i kognitivne i tehničke vještine.

VIŠE O PROJEKTU
image

Federalno ministarstvo kulture i sporta & Bit Centar & Američki kutak Tuzla & Laboratorium & AKM & Saranda & Kabil

Programerka a ne štreberka

Projekat “Programerka, a ne štreberka!” ima za cilj organizovanje i implementaciju ljetne škole programiranja i robotike za djevojke i djevojčice u dobi od 8 do 18 godina.

VIŠE O PROJEKTU
image

Fondacija tuzlanske zajednice

UčITti

Glavni cilj projekta jeste kreiranje kvalitetnog online sadržaja, na maternjem jeziku, za učenje osnova programskih jezika koji su danas traženi u IKT sektoru te razvoj odgovarajućih vještina naših članova kako bi pomenuti sadržaj mogli kreirati.

VIŠE O PROJEKTU