JA tehno gospođica

Grad Tuzla & Bit Centar

JA tehno gospođica

OKTOBAR 1, 2021 | LEJLA BAŠIĆ

Projekat “JA tehno gospođica” je namijenjen mladim djevojkama od 18 do 30 godina u cilju razvoja i unaprijeđenja digitalne pismenosti. Tu se ubraja sposobnost korištenja informacionih i komunikacijskih tehnologija za pronalaženje, procjenu, stvaranje i komuniciranje informacija, zahtijevajući i kognitivne i tehničke vještine. Iako predstavljaju generaciju koja je odrasla sa digitalnim tehnologijama, veliki broj mladih žena ne posjeduje osnovni skup vještina rada na računaru, pametnom telefonu, senzorima i ostalim hardverskim uređajima.

Sveukupni cilj projekta

Sveukupni cilj projekta jeste osnaživanje mladih žena kroz njihovu edukaciju unutar radionica digitalne pismenosti. Razvojna vizija Udruženja mladih žena “GirlTHing'' je definirana kao “Studentice završavaju IT fakultete kao sposobne i snažne individue sa jasnom vizijom svoje karijere.” Možemo vidjeti da se vizija našeg udruženja jasno poklapa sa sveukupnim ciljem ovog projekta, jer svakako da je razvoj digitalne pismenosti prvi korak u ovom pravcu. Dodatno ovim projektom obuhvatamo sve mlade žene, ne samo studentice IT fakulteta, jer smatramo da je neophodno da sve mlade žene budu digitalno pismene bez obzira na njihovo zanimanje.

Radionice


Planiramo održati 10 radionica za razvoj digitalne pismenosti. Ukupan broj učesnica po radionici je 10 a trenerice na radionicama su članice Udruženja "GirlTHing".

  • JA, još bolja! - Pišemo biografiju/CV koja će te izdvojiti na tržištu rada.
  • POWER through to make a POINT - Prijavi se i saznaj kako kreirati odličnu prezentaciju, koje alate koristiti, kako prezentovati, kako spojiti projektor!
  • Kako kreirati profesionalan i lijep dokument? - Nauči kako da kreiraš profesionalne dokumente u mark-up jeziku LaTeX.
  • Hej, imaš mejl! - Često koristimo alate za pisanje e-mailova bez da znamo šta nam od opcija proizvođači još nude. Upoznajmo se sa prečicama koje će nam pisanje maila i organizaciju inbox-a učiniti dražim i jednostavnijim.
  • Do documents DRIVE you crazy? - Nauči kako organizovati, spremiti i dijeliti dokumente na Google Drive-u, ali i kako pomoću ostalih Google alata vrlo lako surađivati sa drugim ljudima.
  • Meet Me Online - Kako rad od kuće danas postaje sve popularniji, korištenje platformi za video komunikaciju kao što su Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, postalo je obavezan dio digitalne pismenosti mladih.
  • Care to share? - Nauči kako učitati, uređivati i dijeliti sadržaj putem Wetransfer, Google Drive i Dropbox aplikacija. Dodatno će se obraditi i tema “Fake news”, odnosno Lažne vijesti, te kako razlikovati tačne od lažnih vijesti.
  • OsnovniSavjeti&Trikovi.zip - Govorit ćemo o osnovnim komponentama računara, router-u, te korisnim savjetima kako zaštiti svoj računar.
  • Anydesk, anywhere! - Učimo koristiti softvere za udaljeni pristup računaru i ukazujemo na njihovo korištenje kako za lične tako i za poslovne svrhe.
  • Brzi prsti - Touch typing" je tehnika koja ti pomaže da kucaš brže i efikasnije koristeći sve svoje prste.
image
image
image

Trajanje projekta


Od 1.10. do 31.12.2021. godine.