Priprema mladih žena i djevojaka za tržište rada

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona

Priprema mladih žena i djevojaka za tržište rada

SEPTEMBAR 1, 2022 | JASMINA ŠALJI

Iako su žene kroz historiju radile, njihov rad je gledan kao manje vrijedan te je i dalje prisutno pitanje koliko je ženski rad uistinu cijenjen. Treba istaći da se žene od samog ulaska na tržište rada nalaze u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce. Iako se te razlike polako smanjuju, još uvijek je prisutna tema diskriminacije mladih žena i djevojaka na tržištu rada. Učešće žena na tržištu rada i jednake mogućnosti njihovog zapošljavanja najčešći su pokazatelji emancipacije žena, te se smatra da je ekonomsko osnaživanje žena jedan od osnovnih ciljeva rodne ravnopravnosti, oslanjajući se na premisu da je ekonomska samostalnost temelj na kojem žene mogu poboljšavati svoj položaj i u svim drugim sferama života.

Kako bi se riješio nedostatak žena na tržištu rada, potrebno je omogućiti im da steknu vještine i edukacije kako da se predstave na tržištu rada i pronađu posao. Mladim ženama i djevojkama potrebno je pružiti razne programe edukacija i prakse krojenih prema njihovim potrebama i okolnostima, a to su samo neki od neophodnih koraka kojim bi se radilo na rješavanju prvenstveno problema nedostatka samopouzdanja u svoje sposobnosti u odnosu na muške kolege.

image

O projektu


Projekat “Priprema mladih žena i djevojaka za tržište rada” ima za cilj osposobiti studentice te mlade nezaposlene žene za izlazak na tržište rada. Navedene skupine projektom se nastoje pripremiti i osnažiti za tržište rada, zatim ojačati samopouzdanje u vlastite vještine i postojeća znanja, dajući im informacije o tome kako ih koristiti u svijetu rada.

Koje su sve potrebe na današnjem tržištu rada - koje su to vještine, edukacije, tražena znanja i kako ih dobiti? Ovo su samo neka od pitanja na koja će učesnice dobiti odgovor ovim projektom. Osim toga, na ovaj način učesnice projekta će se educirati u smislu kako kreirati svoju biografiju (CV), profil na poslovnim socijalnim mrežama (Linkedln), te se pripremiti za intervju za potencijalni posao.

Aktivnosti


Projektom je planiran dvodnevni zajednički boravak učesnica i projektnog tima te izvođenje edukacija koja će obuhvatiti dvije radionice po tri sata.

Plan akivnosti zamišljen je na sljedeći način:

  • Dolazak učesnica na određenu lokaciju, upoznavanje/networking, uvodne edukacije, kreiranje/ažuriranje CV-a.
  • U prvom dijelu će se objasniti na koji način danas radi tržište rada, šta je ono što poslodavci traže, na koji način se predstaviti i slično.
  • U drugom dijelu će polaznice biti podijeljene u manje grupe gdje će da rade na prepoznavanju vlastitih vještina koje bi željele ubaciti u svoju biografiju.
  • Nastavak rada u grupama, kreiranje/ažuriranje LinkedIn profila, simulacija intervjua.

Polaznice će imati priliku da rade na svom CV-u i da ga prilagode za konkretan oglas za posao. Također će se raditi na kreiranju/ažuriranju LinkedIn profila kao neophodnom načinu predstavljanja u poslovnom svijetu. Nakon toga, učesnice će biti podijeljene u grupe u sklopu kojih će biti odrađena simulacija interjvua za posao.

Naša očekivanja


Kroz aktivnosti projekta mlade učesnice će imati priliku da razviju sljedeće osobine: samopouzdanje, kritičko razmišljanje, liderstvo, poduzetništvo i komunikativnost. Također, očekujemo veću zainteresiranost mladih žena da se stalno edukuju na način da bi mogle da se istaknu na tržištu rada. Očekivani rezultat su osviještene mlade žene koje ćemo ovom aktivnošću potaknuti da dalje uče i steknu vještine koje će im biti potrebne u potrazi sa poslom. Svakako, polaznice projekta će na kraju imati svoj CV dokument koji je ažuriran i prilagođen poslu za koji apliciraju.

Vrijeme i mjesto održavanja


Projekat će se realizovati od 01.09. do 01.12.2022 godine, pri čemu je planirano da se edukacije održe u hotelu ''Zlača'' Banovići, tačnije 15. i 16.10.2022 godine (subota i nedjelja). Polazak je predviđen 15.10. (subota) u 12h iz Tuzle, a povratak u Tuzlu naredni dan 16.10 (nedjelja) do 16:00. Učesnice projekta imat će priliku da pored sticanja znanja i iskustva, vikend iskoriste u lijepoj atmosferi, pozitivnoj energiji i druženju.

image