Projekt menadžment u IT-u

Grad Tuzla i Institut za razvoj mladih KULT

Projekt menadžment u IT-u

SEPTEMBAR 10, 2022 | AZRA BAŠIĆ

Bosna i Hercegovina trenutno se suočava sa problemom nedostatka radne snage u svim sektorima što je najviše uzrokovano odlaskom mladih iz zemlje. Pored nedostatka radne snage sve je više izražena i neravnomjerna raspodjela poslova po spolovima. Ovaj problem posebno se odnosi na žene/djevojke u IT sektoru. Djevojke koje završavaju tehničke fakultete kako u Bosni i Hercegovini tako i u našoj lokalnoj zajednici ve se češće opredjele za poslove koji nisu potpuno povezani sa strukom te su to vrlo često poslovi koji zahtjevaju manje odgovornosti. Svakodnevno smo svjedoci da je vrlo često okolina ta koja sputava mladu djevojku/ženu da krene da gradi karijeru u putevima koji “nisu za nju”. Većina djevojaka/žena posustane u svojim planovima i krene utvrđenim putevima koji su daleko od IT karijere.

O projektu


U svijetu se trenutno svega 20-30% žena radi na pozicijama projekt menadžera u IT firmama. Većina djevojaka u našem okruženju nikada nije imala priliku da razmišlja i upozna se sa poslovima i zadacima koje nosi ova pozicija. Ovaj projekat ima za cilj da pruži uvod u ove metodologije upravljanja projektima, čime će mladi steći dovoljno znanja da se vrlo lako mogu uklopiti u rad projekata kompanije u kojoj počnu raditi. Projekt neće obuhvatiti samo djevojke/žene iz naše lokalne zajednice nego i muškarce i to tako da će 80% mladih koji učestvuju u ovom projektu činiti žene, a ostalih 20% muškarci. Ciljana grupa projekta jesu mladi u dobi između 18 i 30 godina.


Aktivnosti


Projektom “Projekt menadžment u IT-u” je planirano izvođenje edukativnih radionica za prijavljene studente i studentice (sa glavnim fokusom na studentice) u cilju početnog upoznavanja sa osnovnim konceptima upravljanja projektima.

Projekat je zamišljen da se sastoji iz dva dijela: teorijskog dijela koji će se odvijati online kao i praktičnog dijela koji će se odvijati uživo sa polaznicima/ama projekta. U oba dijela projekta studenti/ce će učiti o metodologijama upravljanja projektima od strane profesionalnog edukatora, koji ima veliki broj projekata iza sebe i 10+ godina iskustva.

Teoretski dio će se sastojati iz dvije online radionice, gdje će učesnici/e imati priliku da se kroz interaktivna online predavanja upoznaju sa osnovnim konceptima projekt menadžmenta.

Praktični dio će se sastojati iz dvije radionice koji će se održati uživo gdje će polaznici/e raditi na upravljanju konkretnog projekta. Ubacivanjem praktičnog dijela želimo omogućiti studentima/cama da usvojena teorijska znanja utvrde i primjene na konkretnim primjerima, što se pokazalo kao primjer dobre prakse u dosadašnjim realizacijama naših projekata.

Naša očekivanja


Kroz aktivnosti projekta polaznici će imati priliku da se upoznaju sa teorijskih osnovama projekt mendžmenta kroz 2 online radionice te nakon toga naučeno teorijsko znanja primjene na 2 praktične radionice. Kroz pohađanje radionica polaznici će imati priliku da se upoznaju sa metodologijama koja se često koristi pri razvoju softverskih i/ili hardverskih rješenja u IT sektoru.

Vrijeme i mjesto održavanja


Dvije online radionice/webinara planirane su za datume 28.09. i 05.10. u periodu od 18-20 h putem Google Meet platforme. Dvije praktične radionice planirane su za datume 08. i 09.10. u periodu od 10-14h u prostorijama Hotela Salis Tuzla

image